Paslaugų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

1.  Renault Polska Sp. z o.o. su būstine Varšuvoje, adresas ul. Marynarskiej 13 ("Renault Polska") bei
     Renault Autorizuoti Partneriai ("Koncesijos turėtojai"), siekiant palengvinti Klientams naudojimąsi
     Renault paslaugomis, remiantis 2002 metų liepos 18 d. Įstatymu dėl paslaugų teikimo
     elektroniniu būdu (Lenkijos Valstybės Žinios 02.144.1204), nusprendė kartu teikti paslaugas
     elektroniniu būdu.
2.  Paslaugos teikiamos nemokamai.
3.  Paslaugos teikiamos remiantis šiomis taisyklėmis.
4.  Norint pasinaudoti aukščiau aprašytomis paslaugomis, reikia turėti Internet Eksplorer tipo,
     mažiausiai IE5 versijos, naršyklę.
5.  Į Renault Polska teikiamas paslaugas įeina šios, pagal Kliento individualų norą, teikiamos
     paslaugos:

     a. informacinių brošiūrų siuntimas
     b. bendros informacijos apie Renault Polska koncerną teikimas
     c. atsakymų į klausimus apie galimybę gauti kreditą naujiems ir naudotiems Renault
         automobiliams, teikimas
     d. Kliento nukreipimas į Koncesijos turėtoją automatiškai, arba į tą, kurį tiesiogiai išrinko pats

Klientas
 
6.  Į Koncesijų turėtojų teikiamas paslaugas, pagal Kliento individualų norą, įeina tokios paslaugos:
     a. galimybės pasinaudoti bandomuoju važiavimu nauju arba naudotu automobiliu, teikimas
     b. galimybės susitarti elektroniniu būdu dėl vizito pas Koncesijos turėtoją, teikimas
     c. atsakymų elektroniniu būdu į tuo pačiu būdu užduotus klausimus teikimas.
7.  Visa www.Renault.com.pl puslapiuose pateikta informacija tai prekybinio pobūdžio informacija,
     kurios
     tikslas yra priartinti potencialiems Klientams Renault prekės ženklo įvaizdį bei remti Renault
     Polska prekes ir paslaugas. Ši informacija tai nėra pasiūlymas, kaip tai yra suprantama pagal Civilinio
     kodekso nuostatus. Renault Polska bei Koncesijos turėtojai įspėja, kad www.Renault.com.pl 
     puslapiuose pateikta informacija gali būti neaktuali.
8.  Koncesijos turėtojai teikia šiose Taisyklės aprašytas paslaugas savo atsakomybe. Renault Polska 
     neatsako už Koncesijos turėtojų su šia sritimi susijusią netinkamai atliekamą darbą arba darbo 
     neatlikimą, atsisakymą jį atlikti.
9.  Draudžiama teikti Klientui neteisėto pobūdžio informaciją.
10. Dėl techninių priežasčių Renault Polska ir Koncesijos turėtojai paslaugas elektroniniu būdu gali 
     teikti tik tuomet, kai Klientas pateiks sutikimą apdoroti jo asmeninius duomenis, o taip pat
     sutikimą elektroniniu būdu siųsti jam prekybinę informaciją. Baigus naudotis elektroniniu būdu
     teikiama 
     paslauga, Renault Polska bei Koncesijos turėtojai gali apdoroti tiktai tuos duomenis, kurie
     reikalingi: 
        a. Klientui sutikus, reklamos, rinkos tyrimams bei Klientų preferencijų ir elgesio tyrimams, 
            naudojant šių tyrimų rezultatus Renault Polska bei Koncesijos turėtojų teikiamų paslaugų
            teikimo kokybei pagerinti, 
        b. aplinkybėms dėl neteisėto naudojimosi paslauga, apie kurią rašoma Įstatymo dėl paslaugų
            teikimo elektroniniu būdu 21 straipsnyje, išsiaiškinti.

11. Klientas bet kada gali atšaukti sutikimą naudotis jo asmeniniais duomenimis. Norėdamas tai
      padaryti, Klientas turi užpildyti specialią formą ir išsiųsti ją paštu į adresą: Renault Polska Sp. z o.o.,
      02-674 Varšuva, ul. Marynarska 13, Kliento Direkcija.