Bendros pastabos

2000-2008 Copyright © Renault Polska Sp. z o.o.

Visos teisės saugomos. Uždrausta platinti, įrašinėti, reprodukuoti be raštiško Renault Polska Sp. z o.o. su būstine Varšuvoje, leidimo.

Žemiau pristatome kaip naudotis www.Renault.com.pl bei www.Renault.pl internetiniais puslapiais.

Šiame tekste, o taip pat internetiniame puslapyje vartojamas žodis Renault reiškia Renault Polska Sp. z o.o. su būstine Varšuvoje, adresas ul. Marynarska 13, 02-674 Varšuva , užregistruotas sostinės Varšuvos m. Rajoniniame teisme XIII Ūkio skyriuje, Šalies Teisminis Registras 0000121892; mokesčių mokėtojo numeris 526-020-59-83; įstatinis kapitalas 4.773.000,00 PLN – taip pat žodis Renault reiškia kiekvieną iš bendrovių, kurių atžvilgiu Renault Polska Sp. z o.o. užima dominuojančią padėtį arba su ja susijusių bendrovių.


Atsakomybės kėlimo taisyklės

Puslapio sąvoka yra suprantama kaip Renault internetinis tinklalapis su visais puslapiais ir subpuslapiais, kurios panašiai kaip ir tinklalapyje esančios mini prezentacijos (atliktos Marcromedia Flash arba DHTML technologijoje) – sudaro viso serviso neatskiriamą dalį.

Nepaisant mūsų pastangų, šiame puslapyje pateikta informacija nėra iki galo išsami ir gali būti netiksli arba neaktuali. Todėl Renault Polska Sp. z o.o. negali atsakyti už jokius šiame puslapyje pateiktos informacijos netikslumus. Šio puslapio sudėtis tai tik bendras mūsų transporto priemonių bei paslaugų asortimento pristatymas ir tai jokiu būdu nėra civiliniu kodeksu suprantamas pasiūlymas. Asmuo, besinaudojantis šiame puslapyje pateikta informacija ir ja remiantis darantis kokius nors sprendimus, tai daro savo rizika. Renault neatsako už žalą, atsiradusią dėl tiesioginio arba netiesioginio priėjimo prie šio puslapio arba dėl pasinaudojimo jame pateikta informacija. Tuo pačiu būsime dėkingi, jeigu, užpildus atitinkamą klausimyną, pateiksite mums savo pastabas ir/arba klausimus apie šio puslapio turinį ir sudėtį.

Renault Polska Sp. z o.o. taip pat neatsako už kitų internetinių puslapių turinį, o ypač už tuos puslapius, per kuriuos patekote į šį internetinį puslapį, o taip pat už tuos, prie kurių galite prieiti šio internetinio puslapio dėka. Renault Polska Sp. z o.o. neneša atsakomybės už jokią iš aukščiau paminėtų puslapių, o taip pat neatsako už šiuose puslapiuose esančias nuorodas (linkus).

Renault internetiniame puslapyje esančios nuorodos (linkai) į trečių asmenų internetinius puslapius yra mūsų su gerais ketinimais susijusių veiksmų, o taip pat jais besiremiančio įsitikinimo, kad šių puslapių turinys yra susijęs su mūsų puslapiu, rezultatas. Tai nereiškia, kad Renault įvertino (peržiūrėjo) arba patvirtino trečiosios pusės internetinius puslapius arba jų turinį, prie kurių pateikia nuorodas,– Renault įspėja, kad kartais nuorodos (linkai) gali sujungti net su tokių trečiųjų asmenų puslapiais, kur pateikiamos pažiūros ir nuomonės prieštarauja toms, kurios yra pateiktos šiame puslapyje arba kurių laikosi Renault

Jokia mūsų internetiniame puslapyje pateikta informacija tai nėra nei pasiūlymas nei kvietimas deryboms Renault Polska Sp. z o.o. vardu kaip tai yra apibrėžta įstatymuose.

 
Autorystės teisė ir prekės ženklai  

Kiekvienas šiuo puslapiu besinaudojantis asmuo yra atsakingas už autorystės teisių ir pramoninės nuosavybės teisių laikymąsi. Jeigu šio puslapio peržiūrėjimo metu to prireiktų, leidžiama jį Kopijuoti su pastaba, kad tai darysite tik asmeninio naudojimo tikslais ir tik tokiu kiekiu, koks yra reikalingas šiam pagrįstam asmeniniam naudojimui. Bet kaip kitaip naudotis šiuo internetiniu puslapiu yra griežtai draudžiama. Visas šio internetinio puslapio bei jo kopijų kompiuteriuose turinys yra saugomas žemiau pateiktos įmonės autorystės teisių:

Renault Polska sp. z o.o. Visos teisės saugomos.

Logotipas tai Renault S.A. saugomas prekės ženklas, kuriuo naudotis galima tik gavus Renault S.A. leidimą.

Norint pateikti nuorodą į mūsų internetinį puslapį kitame internetiniame puslapyje, reikia gauti raštišką Renault Polska Sp. z o.o. sutikimą.


Naudojama teisė

Yra laikomasi Lenkijos teisės, besinaudojant šiuo puslapiu, siunčiant jame pateiktą informaciją, o taip pat besinaudojant šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Tuo atveju, kai Lenkijos teisė, atitinkamas teismas arba įgaliotas administracijos organas pripažins kurį nors iš atitinkamų sąlygų ar taisyklių nuostatų negaliojančiu, neteisėtu arba neturinčiu teisinių pasekmių, toji šių taisyklių ir sąlygų dalis nebus taikoma. Kitais atvejais šios taisyklės ir sąlygos ir toliau galioja bei turi teisines pasekmes.

 
Pastabos

Jeigu turite kokių nors su šiuo internetiniu puslapiu susijusių klausimų arba pastabų, prašome susisiekti su Renault Polska.