Bandomojo važiavimo paraiška


PASIRINKITE ATSTOVĄ


Atstovai
Pasirinkite atstovą

Pasirinkite modelį

Pasirinktas modelis
Kontaktiniai duomenys
Nurodykite kreipinį
Nurodykite pavardę
Nurodykite vardą
Nurodykite el. pašto adresą
Teisingas formatas: metai/mėnuo/diena arba metai-mėnuo-diena
Nurodykite telefono numerį
Agreement to the processing of personal data is necessary in order to be able to send this form successfully.
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų paklausimą dėl bandomojo važiavimo, atsižvelgiant į teisėtus duomenų Valdytojo interesus ir remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. F p. Valdytojo teisėtas interesas leidžia atsakyti į kontaktą, inicijuotą užpildant ir išsiunčiant formą, bei suteikti informaciją apie galimas bandomojo važiavimo datas ir vietas. Šiuo tikslu duomenys gali būti naudojami kaip profiliavimu grindžiamos automatizuotos buvimo vietos nustatymo sistemos dalis, atsižvelgiant į teisėtą duomenų Valdytojo interesą pagal 6 str. 1 d. F p. – siekiant nustatyti Jums labiausiai tinkančią vietą atlikti bandomąjį važiavimą.

Jums sutikus, duomenys taip pat bus tvarkomi rinkodaros informacijos siuntimo tikslais. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų laisvas sutikimas (6 str. 1 d. a p.). Siekiant šio tikslo, duomenys gali būti naudojami kaip profiliavimu grindžiamo automatizuoto proceso dalis, atsižvelgiant į teisėtą duomenų Valdytojo interesą (6 str. 1 d. F p.), siekiant kuo geriau pritaikyti siunčiamą informaciją Jūsų poreikiams ir interesams. Stengiamės nuolat tobulinti mūsų paslaugas, todėl norime suteikti Jums tik potencialiai Jus dominančią informaciją – personalizuotus pasiūlymus.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokį laiką, kurio reikia atsakyti į užklausą ir organizuoti bandomąjį važiavimą. Jeigu suteiksite leidimą komercinės informacijos siuntimui, Jūsų asmens duomenys bus naudojami tol, kol šis Jūsų leidimas nebus atšauktas.

Duomenys bus perduoti „Renault France“ ir subjektams, tvarkantiems duomenis mūsų užsakymu, bet tik tuo tikslu ir tokia apimtimi, kurie reikalingi aukščiau minėtam tikslui pasiekti: subjektams, teikiantiems mums IT paslaugas, rinkodaros agentūroms, kurie tvarko duomenis pagal sutartis su Valdytoju, ir tik vadovaujantis Valdytojo nurodymais.

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo duomenų, taisyti, ištrinti, perkelti arba apriboti jų tvarkymą bei pareikšti prieštaravimą, ypač dėl profiliavimo. Sutikimas suteikiamas laisva valia, todėl Jūs galite bet kada jį atšaukti (taip pat ir kalbant apie tam tikras kontaktavimo formas), ir tai neturės įtakos tvarkymo, atlikto Jūsų sutikimu prieš jį atšaukiant, teisėtumui. Norėdami įgyvendinti vieną iš Jūsų teisių, susisiekite su Duomenų apsaugos inspektoriumi, kurio kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau.

Jūsų duomenų saugumas mums yra prioritetas, tačiau, jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos valdybos vadovui.


Dėkojame už jūsų susidomėjimą.
Jūsų užklausa išsiųsta ir mes neužilgo su jumis susisieksime.

Šiuo metu paraiškos išsiųsti neįmanoma. Pamėginkite vėliau.